Wybierz województwo
Wybierz kategorię

Zabytki kultury i sztuki

Poznan Centrum Kultury ZAMEK8

Centrum Kultury ZAMEK

Poznań, ul. Św. Marcin 80/82 - Zabytki kultury i sztuki

woj. wielkopolskie

CENTRUM KULTURY ZAMEK Centrum Kultury ZAMEK jest instytucją interdyscyplinarną, prezentującą najciekawsze zjawiska kultury współczesnej, w której przenikają się i uzupełniają wzajemnie sztuki wizualne, teatr, film, muzyka i literatura. Naszym celem jest zaspakajanie różnorodnych potrzeb odbiorców oraz rozwój ich indywidualnych kompetencji i wrażliwości. Chcemy także być miejscem eksperymentu artystycznego poprzez stwarzanie twórcom warunków do realizacji dzieł […]